Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Yıldırım TURAN

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

İletişim

yildirimturan@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 63 76

Hakkında

Doktora Tez Konusu:

Avrupa Birliğinin Demokrasi Teşviki Politikası: Türkiyenin Demokratikleşmesindeki Rolü ve İkilemi”, Danışman: Kemal İnat, 2011, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çalışma Alanları

 • Demokratikleşme,
 • İsrail Dış Politikası,
 • Körfez ülkeleri,
 • Siber savaş,

SSCI,SCI İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A.Balcı, T.Kardaş, İ.Ediz, Y.Turan - “War Decision and Neoclassical Realism: The Entry of the Ottoman Empire into the First World War.” - War in History - Vol.December 2018 - pp.1-28 - ISSN : 1477-0385 - DOI : 10.1177/0968344518789707 - - - - - 2018 -
 • Ali Balcı, Yıldırım Turan, "Eleştirinin Sefaleti: Batı’dan 15 Temmuz Darbe Girişimini Okumak", bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 83, ss. 53-77.  WOS:000414204600003 

Kitaplar

 • İmparatorluğun Savaş Kararı: Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına Neden Girdi (2019)., BALCI ALİ,KARDAŞ TUNCAY,TURAN YILDIRIM,EDİZ İSMAİL,  Kadim Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:6057629005, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 •  
 • Yıldırım Turan, , Alaeddin Yalçınkaya, Ertan Efegil, Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Üzerine 3. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Uyuşmazlık Çözümü, İşbirliği Ve Demokratikleşme, Gündoğan Yayınları, İstanbul, 2013.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 •  Turan Yıldırım, Nguyen Hoang Lan (2019).  "Beyond Sectarian Identity Politics within the Middle East: the Case of Rivalry between Iran and Saudi Arabia",  Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 14, 77-120., Doi: 10.17550/akademikincelemeler.

 • Yıldırım Turan, Osman Şaşkın (2017) "AB’ye İltica Başvurularının Değerlendirilmesinde Geri Kabul ve Güvenli Üçüncü Ülke Tartışmaları", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3 Sayı 1, ss 47-56.

 • Yıldırım Turan, Ahmet Karafil (2017) "Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç Unsuru ve T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Örneği",  Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, ss. 17-32.
 • Yıldırım Turan, Tuncay Kardaş ve Murat Yeşiltaş (2008) “The Return of the Liberal Sensibility in Europe”, Economics and Management: Current Issues and Persepectives,Vol.4, No:13, pp:197-206.
 • "İsrail 2013", Ortadoğu Yıllığı, Der: Kemal İnat
 • “İsrail 2012”, Ortadoğu Yıllığı 2012, Der: Kemal İnat, Muhittin Ataman, Açılım Kitap, İstanbul, 2013.
 • “İsrail 2011”, Ortadoğu Yıllığı 2011, Der: Kemal İnat, Muhittin Ataman Fuat Aydın, Bilal Yıldırım, Açılım Kitap, İstanbul, 2012.

Kitap Bölümleri

 • "Siber Savaşlar", Uluslararası İlişkilere Giriş, Şaban Kardaş, Ali Balcı, Küre Yay. İstanbul, 2015.
 • “İsrail 2008”, Ortadoğu Yıllığı 2008, Der: Kemal İnat, Muhittin Ataman Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul, 2009
 • “İsrail 2007”, Ortadoğu Yıllığı 2007, Der: Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Murat Yeşiltaş, Küre Yayınları, İstanbul, 2008
 • “Kuveyt 2006”, Ortadoğu Yıllığı 2006, Der: Kemal İnat ve Muhittin Ataman, Nobel Yayınları, İstanbul, 2007
 • ‘Kuveyt 2005, Ortadoğu Yıllığı 2005, Der: Kemal İnat ve Ali Balcı, Nobel Yayınları, İstanbul, 2006
 • “State of Kuwait”, Foreign Policy of States a Handbook of World Affairs, edits.: Wolfgang Gieler, Kemal İnat, Claudio Kullmann, TASAM Publicstions, İstanbul, 2005
 • “State of Kuwait”, Foreign Policy in the Greater Middle East. Central Middle Eastern Countries, Edits.: Kemal İnat and Wolfgang Gieler, WVB-Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin, 2005
 • “Tibet: Dünyanın Çatısında Özgürlük Mücadelesi”, Dünya Çatışma Bölgeleri, Der.Kemal İNAT, Nobel Yayınları,İstanbul, Nisan 2004, ss.597-606

Tebliğ

 • Yıldırım Turan ve Ahmet Karafil, "Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç Unsuru ve T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Örneği", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) 19-22 May 2017 Sarajevo, Bosnia Herzegovina, 01.06.2017.
 • Yıldırım Turan ve İsmail Ediz, "Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Güvenlik Tehdidi Olarak  Siber Savaş  Kavramı Tartışmaları", VIII. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, (29.11.2016).
 • İsmail Ediz ve Yıldırım Turan, "Birinci Dünya Savaşı Sonrasında İngiltere nin Ortadoğu Siyaseti", III. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi (13.10.2016)
 • Yıldırım Turan ve Agil Memedov, "Karşılıklı  Bağımlılık  Kuramı  Perspektifinde   Azerbaycan   Dış  Politikasında  Uluslararası  Örgütlerin  Yeri  ve  Önemi   BM  Örneğinde", Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):  New Regional Visions, (30.09.2016)
 • Yıldırım Turan ve Hoang Lan Nguyen, "Sectarian Identity Politics in Iran Saudi Arabia s Rivalry", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) 2016, (26.08.2016)

Diğer

 • “European Neighborhood Policy and the Black Sea: Democracy Promotion Agenda”, II. International Blue Black Sea Congress On Politics, Economics And Society, 10-13 October 2010, Sakarya Univ. Turkey.
 • “EUs Democracy Promotion as an Instrument of Foreign Policy and the Case of Turkey”, Biennial Conference of the South African Association of Political Studies, Debate, Dilemmas and Discord in Politics, 3-5 September 2008, University of Johannesburg, South Africa.
 

Uzmanlık Alanları

 • Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri
 • Türk Dış Politikası
 • Uluslararası Siyaset
 • Avrupa ve bölge çalışmaları

Öğrenim Bilgileri

Derece Üniversite Bölüm / Program Mezuniyet Yılı
Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2001
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2004
Doktora SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2011

İdari Görevler

GÖREV ADI GÖREV BİRİMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Rektörlük
2005 2008
Anabilim Dalı Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Devletler Hukuku Anabilim Dalı
2013 2015
Yönetim Kurulu Seçilmiş Üyesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi
2014 2017
Bölüm Başkan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
2014 2014
Anabilim Dalı Başkanı Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Devletler Hukuku Anabilim Dalı
2015 2018
Yönetim Kurulu Seçilmiş Üyesi Ortadoğu Enstitüsü
2016 2018
Çap Yandal Bölüm Koordinatörü Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
2016
Enstitü Müdür Yardımcısı Ortadoğu Enstitüsü
2018 2021
Anabilim Dalı Başkanı Ortadoğu Enstitüsü
2018 2021
Yönetim Kurulu Üyesi Ortadoğu Enstitüsü
2018 2021
Kurul Üyesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
2018 2021
Araştırma Merkezi Müdürü Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi
2018 2021