Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Yıldırım TURAN

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

İletişim

yildirimturan@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 63 76

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ali BALCI, Tuncay KARDAŞ, İsmail EDİZ, Yıldırım TURAN - “War Decision and Neoclassical Realism: The Entry of the Ottoman Empire into the First World War.” - War in History - Vol.December 2018 - pp.1 - ISSN : 1477-0385 - DOI : 10.1177/0968344518789707 - 2018
2 Balci, A; Turan, Y; - Poverty of Criticism: Reading The July 15 Coup Attempt FromThe West - BILIG - pp.53 - ISSN : 1301-0549 - Turkish - Article - 2017 - WOS:000414204600003
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Yıldırım Turan, Osman Şaşkın - AB’ye İltica Başvurularının Değerlendirilmesinde Geri Kabul ve Güvenli Üçüncü Ülke Tartışmaları - PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ - Vol.3 - pp.47-56 - ISSN : 2149-8385 - DOI : https://doi.org/10.1177/0968344518789707 - 2017
2 Yıldırım TURAN; Ahmet KARAFİL - TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU VE T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖRNEĞİ - International Journal of Political Studies - Vol.3 - pp.17-32 - ISSN : 2528-9969 - DOI : https://dx.doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02 - 2017
3 Yıldırım TURAN; Agil MAMMADOV - KARŞILIKLI BAĞIMLILIK KURAMI PERSPEKTIFINDE AZERBAYCAN DIŞ POLİTİKASINDA ULUSLARARASASI ÖRGÜTLERİN YERİ VE ÖNEMİ BM ÖRNEĞİNDE - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - pp.997-1007 - ISSN : 1305-7774 - 2016
4 Tuncay KARDAŞ, Yıldırım TURAN, Murat YEŞİLTAŞ - The Return of the Liberal Sensibility In Europe - Economics and Management: Current Issues and Perspectives - Vol.4 - pp.197 - ISSN : 1648-9098 - Temmuz - 2008
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Yıldırım TURAN; Ahmet KARAFİL - Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç Unsuru ve T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Örneği - 2017
2 Yıldırım TURAN; Agil MAMMADOV - Karşılıklı Bağımlılık Kuramı Perspektifinde Azerbaycan Dış Politikasında Uluslararasası Örgütlerin Yeri ve Önemi: BM Örneğinde - 2017
3 İsmail EDİZ; Yıldırım TURAN - Birinci Dünya Savaşı Sonrasında İngiltere nin Ortadoğu Siyaseti - 2016
4 Yıldırım TURAN; İsmail EDİZ - Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Güvenlik Tehdidi Olarak Siber Savaş Kavramı Tartışmaları - 2016
5 Yıldırım TURAN; Hoang Lan Nguyen - Sectarian Identity Politics in Iran Saudi Arabia s Rivalry - 2016
6 Yıldırım TURAN - “European Neighborhood Policy and the Black Sea: Democracy Promotion Agenda” - 2010
7 Yıldırım TURAN - “EUs Democracy Promotion as an Instrument of Foreign Policy and the Case of Turkey” - 2008
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Yıldırım TURAN - "State of Kuwait" (Foreign Policy in the Greater Middle Eastern Countries içinde) Ed. Wolfgang Gieler, Kemal İnat, Claudio Kullmann - WVB-Wissenschaftlicher Verlag Berlin - pp.129-137 - 2005
2 Yıldırım TURAN - ''Kuwait'' (Foreign Policy Of States A Handbook On World Affairs - içinde) Ed. Kemal İnat, Wolfgang Gieler, Claudio Kullmann - TASAM - 2005
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Ali Balcı, Tuncay Kardaş, İsmail Ediz, Yıldırım Turan - "İmparatorluğun Savaş Kararı: Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına Neden Girdi" - Kadim Yayınları - 2019
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Yıldırım TURAN - "Tibet: Dünyanın Çatısında Özgürlük Mücadelesi" (Dünya Çatışmaları Çatışma Bölgeleri ve Konuları-Cilt 2 içinde) Ed.İnat Kemal, Duran Burhanettin, Ataman Muhittin - Nobel yayın dağıtım - Vol.2 - pp.485-501 - 2016
2 Yıldırım TURAN - "Türkiye'nin İsrail - Filistin Politikası" (Türk Dış Politikası Yıllığı 2013 içinde) Ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Balcı - SETA yayınları - 2015
3 Yıldırım TURAN - "Siber Savaşlar" (Uluslararası İlişkilere Giriş içinde) Ed. Şaban Kardaş, Ali Balcı - Küre Yayınları - pp.723-734 - 2015
4 Yıldırım TURAN - "İsrail 2013" (Ortadoğu Yıllığı 2013 içinde) Ed. Kemal İnat - Açılım Kitap - 2015
5 Yıldırım TURAN - "İsrail 2012" (Ortadoğu Yıllığı 2012 içinde) Ed. Kemal İnat - Açılım Kitap - pp.137-156 - 2013
6 Yıldırım TURAN - "İsrail 2011" (Ortadoğu Yıllığı 2011 içinde) Ed. Kemal İnat - Açılım Kitap - pp.145-182 - 2012
7 Yıldırım TURAN - "İsrail 2007" (Ortadoğu Yıllığı 2007 içinde) Ed. İnat Kemal, Ataman Muhittin, Yeşiltaş Murat - Küre Yayınları - 2009
8 Yıldırım TURAN - "İsrail 2008" (Ortadoğu Yıllığı 2008 içinde) Ed. İnat Kemal, Ataman Muhittin, Duran Burhanettin - Küre Yayınları - 2009
9 Yıldırım TURAN - "Kuveyt 2006" (Ortadoğu Yıllığı 2006 içinde) Ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman - Nobel Yayın Dağıtım - 2008
10 Yıldırım TURAN - "Kuveyt 2005" (Ortadoğu Yıllığı 2005 içinde) Ed. İnat Kemal , Balcı Ali - Nobel Yayın Dağıtım - 2006
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 'Reporting Services on Country of Origin Information', (Yürütüücü: İsmail Numan TELCİ; Araştırmacı: Yıldırım TURAN, Ahmet Yeşil, Nebi Miş, Rümeysa Ayverdi) - Vol.22.857,00 USD - DOI : 1 - 27443574 - 2017
4.6-DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN HARİÇ) TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELER (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDEKİ TÜRKİYE BURSLUSU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERLE MESLEKİ EĞİTİM VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM PROJESİ - Vol.70.000,00 TL - DOI : 1 - 3008843 - 2014
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 'Ortadoğu Yıllığı' Yayın kurulu üyeliği - 2010
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 IV. Ortadoğu Kongresi Bildiri Kitabı - 2018
2 ''Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Üzerine 3. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Uyuşmazlık Çözümü, İşbirliği Ve Demokratikleşme'' Gündoğan Yayınları, İstanbul - 2013
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Savaşın dönüşümü ve vekalet savaşları: Tarihsel ve olgusal değerlendirme - Melih Kazdal - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler - 2018
2 Uluslararası Mülteci Hukuku ve Avrupa Birliği - Osman Şaşkın - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler - 2017
3 2002 sonrası Türkiye'nin yumuşak gücü ve kamu diplomasisi: Araçlar, uygulamalar ve etkileri - Ahmet Karafil - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler - 2017
4 Nükleer sorun çerçevesinde İran'a karşı uygulanan yaptırımların ekonomi politik etkileri - MUSTAFA ŞEYHMUS KÜPELİ - Sakarya Ünivertsitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler - 2016
5 - ABD nin Afganistan Müdahalesinin Siyasi, Ekonomik ve Stratejik Yansımaları - GHULAM FAROQ KESKİN - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 ODC624 - Savaş, Şiddet ve Ortadoğu (TR) - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2019
2 ULI514 - Soğuk Savaş Sonrası Amerikan Dış Politikası (A) - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2019
3 ODC 624 - SAVAŞ, ŞİDDET VE ORTADOĞU (TR) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
4 ULI 521 - KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
5 ULI 514 - SOĞUK SAVAŞ SONRASI AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
6 ULI 521 - KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
7 ULI 514 - SOĞUK SAVAŞ SONRASI AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
8 AB´NİN DEMOKRASİ TEŞVİKİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
9 KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 KÜRESELLEŞME, BÖLGESELLEŞME VE AB - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
11 PROJE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 3 - 2013
12 KÜRESELLEŞME, BÖLGESELLEŞME VE AB - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
13 SAVAŞ, ŞİDDET VE ORTADOĞU (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
14 KÜRESELLEŞME OKUMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
15 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
16 ULUSLARARASI POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
17 TÜRK DIŞ POLİTİKASI SORUNLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
18 KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
19 KÜRESELLEŞME OKUMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
20 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
21 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 ULI108 - Uluslararası Politika(A) - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2019
2 ULI108 - Uluslararası Politika(A) - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2019
3 ULI498 - Bitirme Çalışması (I) - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
4 ULI498 - Bitirme Çalışması (I) - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2019
5 ULI487 - Uluslararası İlişkiler (A) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2018
6 ULI 202 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
7 ULI 202 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2018
8 ULI 454 - AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
9 ULI 454 - AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2018
10 ULI498 - Bitirme Çalışması (I) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
11 ULI498 - Bitirme Çalışması - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
12 ULI101 - Uluslararası İlişkiler (A) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
13 ULI101 - Uluslararası İlişkiler (A) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2018
14 ULI353 - Küreselleşme (A) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
15 ULI353 - Küreselleşme (A) - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2018
16 ULI 454 - AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2018
17 ULI 101 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
18 ULI 101 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2017
19 ULI 353 - KÜRESELLEŞME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
20 ULI 353 - KÜRESELLEŞME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
21 ULI 487 - Uluslararası İlişkiler - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2017
22 ULI 202 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
23 ULI 202 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
24 ULI 454 - AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
25 ULI 454 - AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
26 ULI 454 - AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2017
27 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
28 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
29 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
30 KÜRESELLEŞME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
31 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 1 - 2013
32 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 2 - 2013
33 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 3 - 2013
34 KÜRESELLEŞME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
35 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
36 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
37 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
38 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
39 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
40 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
41 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
42 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 3 - 2012
43 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
44 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
45 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 2 - 2012
46 BÖLGESEL DIŞ POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
47 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 1 - 2012
48 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
49 BÖLGESEL DIŞ POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
50 SOSYOLOJİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
51 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
52 TURKISH FOREIGN POLICY - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
53 ULUSLARARASI İLİŞKİLER II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
54 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
55 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
56 TÜRK DIŞ POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
57 ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
58 GK SEÇ:TÜRK DIŞ POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
59 TURKISH FOREIGN POLICY - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
13.4-EĞİTİM BİLGİLERİ :
1 Avrupa Birliğinin Demokrasi Teşviki Politikası: Türkiyenin Demokratikleşmesindeki Rolü ve İkilemi - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Doktora - 2011
2 ''11 Eylül sonrası ABD'nin güvenlik politikalarına AB'nin yaklaşımı'' - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yüksek Lisans - 2004
15.4-AKADEMİK BİLGİLERİ :
1 Sakarya Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Yard.Doç.Dr. - 2019